NY BOK


LEDARSKAP FÖR FÖRÄNDRING OCH FÖRNYELSE

Ledares vardag består ofta av större eller mindre förändringsprojekt. Personal flyttas runt, nya it-system implementeras, sättet att bemöta kunder förändras, nya maskiner köps in och nya erbjudanden utvecklas. Det talas om kreativitet, innovation och entreprenörskap. Medarbetare behöver tänka och agera på nya sätt. Hur får man med sig medarbetare på ett framgångsrikt sätt?


Boken är en hjälp till ledare i förändrings- och förnyelsearbetet. Olika perspektiv och teorier kompletteras med konkreta modeller och verktyg. Här ingår klassiska idéer om ledarskap och förändringsarbete, narrativt förändringsarbete, kvalitetsutveckling, lean, lärande, innovation, entreprenörskap i organisationer och förändring utifrån komplexitetsteori. 


Boken innehåller många praktisk exempel från såväl svenska som internationella, privata som offentliga, små som stora organisationer. Mängden frågor som behandlas i boken gör den till ett utmärkt referensverk att återkomma till, beroende på vilken umaning du just nu står inför. Med sin djupa förankring i forskning lämpar sig boken väl för studier på såväl grund- som avancerad nivå.

Fler böcker

Fler böcker