Vad gör oss till bäst?


Bäst blir vi när dina behov matchar vår kompetens. Det svåra är att behoven inte alltid är så tydliga. Vi kan hjälpa till även här, i den fas när det är lite oklart, vagt, osäkert. Det är kanske till och med så att det är just då vi blir bäst. 

Vår verksamhet utgår från det Småländska 


Vi har till och med varit med och skrivit en bok om småländskt ledarskap. De kännetecken som tas upp tycker vi också kännetecknar så som vi jobbar. Vi är jordnära, jobbar hårt, är kluriga, utnyttar resurser effektivt och ger oss inte förrän vi har lyckats. 

Vetenskaplig grund


Det är viktigt att utgå från de vetenskapliga grunder som finns gällande ledarskap, organisering, förändring, innovation, etc. Nu är det inte så att alla forskare är överens om allting - tvärtom. Poängen med det vetenskapliga är dock inte att alla ska vara överens utan att det ligger mycket arbete bakom de idéer och modeller som förs fram. 

Magnus

Gotlänning men bosatt i Växjö sedan 1992. Älskar fotboll, musik och att bidra till människors utveckling.


Doktor i företagsekonomi med inriktning på hur ledare kan skapa organisationer som är bra på förändring och förnyelse. Skrivit flera böcker inom området. 

På fritiden fotbollstränare.

Vilka är vi?

I huvudsak arbetar Magnus Forslund i företaget. Han samverkar dock med andra konsulter när det behövs för att lösa kundernas behov.


Med skarp blick... 


Det gäller att fokusera. Men, det intressanta är sedan att byta perspektiv och se på det hela utifrån en annan utgångspunkt. Vad ser vi då? Vad förstår vi då? Vad kan vi göra då?


Efter att ha arbetat med, besökt och studerat så många olika organisationer, så kan vi konstatera att det finns liknande utmaningar, men också ibland mycket olika sätt att hantera dessa. Kanske har en annan organisation redan löst ditt problem?